ALTIS RADOVI NA VISINI

Nadzor i spašavanje

Spašavanje sa visina i nepristupačnih mjesta
Nadzor prilikom raznih građevinskih radova na visini
Osiguravanje manifestacija, filmskih snimanja...

HITNE INTERVENCIJE 0-24!