NOVO U PONUDI

  • Ukljanjanje grafita sa svih objekata
  • Čiščenje šikara i makija
  • Održavanja
  • Montaža novogodišnjih dekoracija